Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2015

January 25 2015

5738 2b14
Faye Reagan
5686 cd63 500

December 14 2014

1178 c0a7
3104 b5bc 500
6045 e01b 500
AND AGAIN AND AGAIN AND ON AND ON
Reposted fromSpookie Spookie viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

Ludzie nie słuchają, po prostu czekają na swoją kolej do mówienia.

— Chuck Palahniuk
4872 8247
Reposted fromverronique verronique viamrocznakatia mrocznakatia
1020 01a9 500
Reposted fromUbivec75 Ubivec75 viatoniewszystko toniewszystko
3201 5f6e
Reposted fromcoldcherry coldcherry viatoniewszystko toniewszystko
Gdy wrócę z niebytu, niezwłocznie oddzwonię. 
— Tadeusz Pióro
Reposted fromizvi izvi viaraindrops raindrops
1294 eb56 500
Reposted bybudas budas
1260 01cd 500
3184 5dcb 500
Reposted fromkrecia krecia

Oczywiście nie jestem jakąś antysemitką czy coś podobnego, żeby nie lubić Polaków, ale pan powie, dlaczego jak na świecie gdzieś jest dziura, to ją wypełnią Polacy? Co to za naród? Dlaczego taki wędrujący? Ta Anglia, to przecież mówią, że tam Polska już jest. Czy to przyzwoite, że naród tak nie usiedzi spokojnie na miejscu?
— Zrób sobie raj - Mariusz Szczygieł
4847 fb7e 500

May 28 2014

4239 441c 500
Jan Saudek

April 12 2012

Moje prawo to jest pańskie lewo.
Pan widzi: krzesło, ławkę, stół,
a ja – rozdarte drzewo.
— Agnieszka Osiecka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl